Mur & Putsarbeten

Hos oss kan du få hjälp av våra duktiga medarbetare att skapa och försköna er miljö vare sig det är på kontoret, i hemmet, på hotellet, konferensanläggningen eller på fasaden.

Stoneform utför alla slags förekommande mur och putsarbeten. Invändigt så väl som utvändigt.

Vi har välutbildad personal med inriktad specialkompetens för dessa typer av arbeten.

Är ni i behov av hjälp? Kontakta oss gärna.

Stoneform är medlem i murochputsforetagen.org som är en branschförening för murat och putsat byggande. Mur & Putsföretagen arbetar aktivt för att lyfta de fördelar som murat och putsat har med fokus på ett långsiktigt hållbart och estetiskt byggande. Föreningen jobbar aktivt med utbildningar för medlemsföretagen samt med skolor för att få upp ungdomars intressen inom yrkesområdet.