Taklister 110 mm-200 mm

Stoneform har i sin ägo hundratals med olika taklister i alla stilar man kan tänka sig, med allt från renässans, barock, gustaviansk, nyrenässans, jugend, sen så även enbart hålkäl, rundningar i takvinkeln, och idag även moderna taklister med ljusramper i alla dess tänkbara former.

Taklist TL200

TL200 • vägg 110mm – tak 160mm

Taklist TL201A

TL201A • vägg 140mm – tak 200mm

Taklist TL201B

TL201B • vägg 110mm – tak 210mm

Taklist TL201C

TL201C • vägg 155mm – tak 245mm

Taklist TL202

TL202 • vägg 120mm – tak 210mm

Taklist TL203A

TL203A • vägg 140mm – tak 140mm

Taklist TL203B

TL203B • vägg 150mm – tak 130mm

Taklist TL204

TL204 • vägg 120mm – tak 155mm

Taklist TL205

TL205 • vägg 125mm – tak 130mm

Taklist TL206

TL206 • vägg 150mm – tak 140mm

Taklist TL207

TL207 • vägg 145mm – tak 190mm

Taklist TL208

TL208 • vägg 125mm – tak 140mm

Taklist TL209

TL209 • vägg 120mm – tak 140mm

Taklist TL210

TL210 • vägg 140mm – tak 155mm

Taklist TL211

TL211 • vägg 130mm – tak 155mm

Taklist TL212

TL212 • vägg 145mm – tak 165mm

Taklist TL213

TL213 • vägg 150mm – tak 160mm

Taklist TL214

TL214 • vägg 140mm – tak 180mm

Taklist TL215

TL215 • vägg 140mm – tak 205mm

Taklist TL216

TL216 • vägg 130mm – tak 120mm

Taklist TL218

TL218 • vägg 125mm – tak 190mm

Taklist TL219

TL218 • vägg 120mm – tak 140mm

Taklist TL220

TL220 • vägg 110mm – tak 150mm

Taklist TL221

TL221 • vägg 115mm – tak 145mm

Taklist TL222

TL222 • vägg 125mm – tak 220mm

Taklist TL223

TL223 • vägg 140mm – tak 120mm

Taklist TL224

TL224 • vägg 150mm – tak 180mmm

Taklist TL225

TL225 • vägg 180mm – tak 180mm

Taklist TL226

TL226 • vägg 125mm – tak 180mm

Taklist TL227

TL227 • vägg 155mm – tak 220mm

Taklist TL228

TL228 • vägg 110mm – tak 160mm

Taklist TL229

TL229 • vägg 160mm – tak 200mm

Taklist TL230

TL230 • vägg 200mm – tak 225mm

Taklist TL231

TL231 • vägg 200mm – tak 245mm

Taklist TL232

TL232 • vägg 180mm – tak 190mm

Taklist TL233A

TL233A • vägg 160mm – tak 240mm

Taklist TL233B

TL233B • vägg 160mm – tak 200mm

Taklist TL234

TL234 • vägg 170mm – tak 200mm

Taklist TL235

TL235 • vägg 150mm – tak 180mm

Taklist TL236

TL236 • vägg 180mm – tak 210mm

Taklist TL237A

TL237A • vägg 180mm – tak 200mm

Taklist TL237B

TL237B • vägg 230mm – tak 230mm

Taklist TL238

TL238 • vägg 150mm – tak 190mm

Taklist TL239

TL239 • vägg 145mm – tak 175mm

Taklist TL240

TL240 • vägg 150mm – tak 205mm

Taklist TL241

TL241 • vägg 140mm – tak 180mm

Taklist TL242

TL242 • vägg 130mm – tak 145mm

Taklist TL243

TL243 • vägg 145mm – tak 165mm

Taklist TL244

TL244 • vägg 108mm – tak 150mm

Taklist TL245

TL245 • vägg 160mm – tak 230mm

Taklist TL246

TL246 • vägg 140mm – tak 140mm

Taklist TL247

TL247 • vägg 155mm – tak 200mm

Taklist TL248

TL248 • vägg 140mm – tak 195mm

Taklist TL249

TL249 • vägg 155mm – tak 185mm

Taklist TL250

TL250 • vägg 165mm – tak 240mm

Taklist TL251

TL251 • vägg 160mm – tak 210mm

Taklist TL252

TL252 • vägg 190mm – tak 195mm

Taklist TL253

TL253 • vägg 150mm – tak 190mm

Taklist TL255

TL255 • vägg 175mm – tak 185mm

Taklist TL256

TL256 • vägg 155mm – tak 220mm

Taklist TL257

TL257 • vägg 190mm – tak 205mm

Taklist TL258

TL258 • vägg 190mm – tak 220mm

Taklist TL259

TL259 • vägg 165mm – tak 250mm

Taklist TL284A

TL284A • vägg 180mm – tak 320mm

Taklist TL284B

TL284B • vägg 180mm – tak 320mm

Taklist TL284C

TL284C • vägg 180mm – tak 320mm

Taklist TL2141

TL2141 • vägg 200mm – tak 320mm

Taklist TL2139

TL2139 • vägg 170mm – tak 185mm

Taklist TL2132

TL2132 • vägg 140mm – tak 150mm

Taklist TL2118

TL2118 • vägg 160mm – tak 160mm

Taklist TL2114

TL2114 • vägg 195mm – tak 195mm

Taklist TL2113

TL2113 • vägg 115mm – tak 215mm

TL2134

TL2134 • vägg 165mm – tak 190mm

TL2135

TL2135 • vägg 175mm – tak 230mm

TL2136

TL2136 • vägg 175mm – tak 240mm

TL2128

TL2128 • vägg 160mm – tak 250mm

TL2130

TL2130 • vägg 170mm – tak 200mm

TL2131

TL2131 • vägg 185mm – tak 220mm

TL2133

TL2133 • vägg 160mm – tak 210mm

TL2111

TL2111 • vägg 150mm – tak 160mm

TL2112

TL2112 • vägg 135mm – tak 115mm

TL2116

TL2116 • vägg 165mm – tak 220mm

TL2117

TL2117 • vägg 180mm – tak 160mm

TL2119

TL2119 • vägg 180mm – tak 250mm

TL2121

TL2121 • vägg 165mm – tak 130mm

TL2124

TL2124 • vägg 125mm – tak 170mm

TL2125

TL2125 • vägg 155mm – tak 235mm

TL2127

TL2127 • vägg 160mm – tak 250mm

TL2104

TL2104 • vägg 155mm – tak 230mm

TL2106

TL2106 • vägg 130mm – tak 130mm

TL2107

TL2107 • vägg 150mm – tak 170mm

TL2108

TL2108 • vägg 170mm – tak 90mm

TL2109

TL2109 • vägg 125mm – tak 135mm

TL2110

TL2110 • vägg 160mm – tak 225mm

TL2100

TL2100 • vägg 140mm – tak 160mm

TL2103

TL2103 • vägg 200mm – tak 170mm

TL293

TL293 • vägg 165mm – tak 240mm

TL294

TL294 • vägg 145mm – tak 210mm

TL295

TL295 • vägg 160mm – tak 210mm

TL296

TL296 • vägg 115mm – tak 190mm

TL297

TL297 • vägg 145mm – tak 185mm

TL298

TL298 • vägg 145mm – tak 185mm

TL299

TL299 • vägg 125mm – tak 175mm

TL283

TL283 • vägg 155mm – tak 95mm

TL286

TL286 • vägg 140mm – tak 275mm

TL288

TL288 • vägg 175mm – tak 215mm

TL289

TL289 • vägg 200mm – tak 150mm

TL291

TL291 • vägg 150mm – tak 285mm

TL292

TL292 • vägg 155mm – tak 240mm

TL273

TL273 • vägg 180mm – tak 250mm

Taklist TL274

TL274 • vägg 170mm – tak 215mm

TL275

TL275 • vägg 170mm – tak 240mm

TL276

TL276 • vägg 140mm – tak 160mm

TL277

TL277 • vägg 130mm – tak 220mm

TL278

TL278 • vägg 195mm – tak 280mm

TL279

TL279 • vägg 125mm – tak 180mm

TL281

TL281 • vägg 120mm – tak 120mm

TL282

TL282 • vägg 150mm – tak 230mm

TL266

TL266 • vägg 160mm – tak 170mm

TL267

TL267 • vägg 155mm – tak 205mm

TL268

TL268 • vägg 155mm – tak 255mm

TL269

TL269 • vägg 175mm – tak 250mm

TL270

TL270 • vägg 155mm – tak 150mm

TL271

TL271 • vägg 120mm – tak 135mm

TL254

TL254 • vägg 200mm – tak 200mm

TL272

TL272 • vägg 170mm – tak 270mm

TL260

TL260 • vägg 190mm – tak 360mm

TL261

TL261 • vägg 140mm – tak 170mm

TL264

TL264 • vägg 140mm – tak 200mm

TL265

TL265 • vägg 150mm – tak 220mm

TL217

TL217 • vägg 135mm – tak 120mm

TL2120

TL2120 • vägg 135mm – tak 150mm